Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Vimpel - mina mål

Låt eleverna skriva sina mål och förväntningar på läsåret i detta arbetsblad som är utformat som en vimpel. Klipp ut hela inklusive den streckade delen. Färglägg gärna ramen runt för att skapa en personlig vimpel. När elevernas vimplar är klara kan du sätta upp dem på en tvättlina genom att vika ner den streckade delen av vimpeln bakom linan och fästa med häftapparat.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.