Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Vikariestruktur

Ett dokument att skriva ut och sätta i en vikariepärm för att få struktur när du är frånvarande från arbetsplatsen. Dokumentet innehåller en framsida, klassinformation, vikarierapport, vikarieanteckning och klasschema.

Inkluderar både en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.