Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Veckans idiom

Dokumentet består av 35 olika idiomatiska uttryck, en framsida och ett försättsblad. Du kan själv välja vilka idiom du använder genom att plocka bort de du inte vill ha. Tanken är att eleverna ritar den bokstavliga betydelsen av idiomet i rutan. Bilderna blir roliga och personliga. På raderna skriver eleverna av förklaringen. Ett tips är att dramatisera lektionens idiom för att eleverna ska befästa hur uttrycken används. Häftet är inte tänkt att eleverna arbetar självständigt med. Det krävs att du som lärare förklarar varje uttryck på ett sätt som eleverna förstår.
Typsnittet som används i dokumentet ägs av Skolplus AB.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.