Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Vårpromenad

Om du har tänkt ta en vårpromenad tillsammans med eleverna för att uppleva årstiden är detta dokument perfekt att använda! Det finns bildstöd till varje ruta för att även icke-läskunniga elever ska kunna använda dokumentet. I rutorna kan eleverna antingen skriva eller rita.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.