Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Utvecklingssamtal förskoleklass

Tre olika mallar som du kan använda som underlag till förskoleklassens utvecklingssamtal. Dokumenten utgår från elevens trivsel och kan fyllas i antingen i skolan eller hemma tilllsammans med en vuxen inför utvecklingssamtalet. Varje dokument finns även utan text i fälten för att du ska kunna skriva det som passar din undervisning och elevgrupp.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.