Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Utvecklingssamtal årskurs 3

Tre olika mallar som du kan använda som underlag till utvecklingssamtalen i årskurs 3. Dokumenten utgår från elevens upplevelse och kan fyllas i antingen i skolan eller hemma tilllsammans med en vuxen inför utvecklingssamtalet. Varje dokument finns även utan text i fälten för att du ska kunna skriva det som passar din undervisning och elevgrupp.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.