Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Träna tärningsbilder - spel

Dela in eleverna i par eller små grupper. Varje par/grupp behöver en tärning, en penna och en utskrift av dokumentet. De turas om att slå tärningen. Om tärningen visar fem prickar ska eleven som slog tärningen sätta ett kryss i stapeln för siffran 5. Den stapel som först blir full - den siffran vinner. Det är ingen tävling mellan eleverna. Typsnittet som används ägs av Skolplus AB.
Typsnittet som används i dokumentet ägs av Skolplus AB.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.