Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Textgenreposter - Berättande text

En poster i A3-format att använda för att synliggöra den aktuella genrens delar. Varje poster har en enkel exempeltext där varje del pekar på ett exempel hur det kan se ut i en text. Finns i en variant i svartvitt och en i färg.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.