Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Tematips - bokstavsarbete

ZIP-filen innehåller 29 dokument med tematips till bokstavsarbete, ett dokument till varje bokstav. Till varje bokstav finns förslag på djur, ätbart, föremål och övrigt som börjar på bokstaven. Det finns enkla förslag som kan koppla arbete med bokstaven till arbete med våra fem sinnen. Dokumentet är tänkt att underlätta vid planeringen av bokstavsarbetet. Du slipper framförallt fundera på vilka djur eller saker som börjar på bokstaven. Inkluderar både en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.