Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Teknikblock: vad är teknik?

Ett teknikblock är ett slags tema inom teknik med sammanhängande lektioner. Det här teknikblocket fungerar som en introduktion till ämnet teknik. Blocket består av 6 lektioner med lektionsplaneringar, arbetsblad, lektionsmål, PowerPoint-presentationer, ordbilder och annat du behöver för att genomföra lektionerna. I slutet av varje teknikblock görs en självskattning som du enkelt kan överföra till Lärarhjälpens lärandematris eller bedömningsmatris för teknik.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.