Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Spel - Fyll trappan

Dokumentet innehåller två olika sidor beroende på om spelet spelas enskilt eller i par. Spelets regler finns beskrivna på varje spelplan. Det enda du behöver är två färgpennor och en tjugosidig tärning per par som spelar.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.