Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Sociogram

Använd sociogrammet för att kartlägga elevernas sociala relationer i klassen. Med hjälp av ett sociogram synliggörs vilka elever som är utanför. Du kan exempelvis använda dokumentet som underlag när du bestämmer platser i klassrummet. Inkluderar en version i färg och en i svartvit.
ZiP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.