Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Skyltar 2D-former

Skriv ut i A3-format, klipp ut skyltarna och laminera. Skyltarna visualiserar formerna cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, parallellogram, romb, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, oliksidig triangel, oval, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon, trubbvinklig triangel, spetsvinklig triangel, parallelltrapets. Du kan själv välja vilka skyltar som passar din undervisning. Inkluderar både en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.