Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Skylt - led

En skylt att använda vid matkön eller annan plats där eleverna ofta bildar ett led. Dokumentet finns med tre olika texter. Vi väntar på led och låter varandra vara ifred, vi står på led och låter varandra vara ifred samt vi går på led och låter varandra vara ifred.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.