Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Skolstart - sudoku

I samband med skolstarten kan eleverna göra en sudoku med skolstartstema.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.