Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Skolstart - skolord

I samband med skolstarten kan eleverna skriva ett ord som passar till skolan som börjar på varje bokstav i alfabetet. Vi har hjälpt till med ordet quiz på bokstaven q.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.