Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Skattjakt i skolan

I början av ett nytt läsår kan dokumentet användas av läskunniga elever för att orientera sig på skolan. Det underlättar för resten av läsåret om eleverna känner till lokalerna. Gå tillsammans som klass eller låt med fördel eleverna utföra jakten i grupper eller par. När de har hittat ett av föremålen kryssar de den rutan.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.