Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Skattjakt i klassrummet

I början av ett nytt läsår kan dokumentet användas av läskunniga elever för att orientera sig i klassrummet. Det underlättar för resten av läsåret om eleverna vet var material och annat finns i klassrummet. Det öppnar även upp för bra diskussioner om exempelvis nödutgång. Låt med fördel eleverna utföra jakten i grupper eller par. När de har hittat ett av föremålen kryssar de den rutan.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.