Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Planeringskalender

Du kan enkelt skriva ut denna planeringskalender och använda till den egna lärarplaneringen.

Dokumentet består av 44 sidor och innehåller en framsida, information om dig, skolinformation, grovplanering för teman, klasschema, ditt schema, elevinformation och veckoplanering för läsårets veckor. Inkluderar både en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.