Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Ordklasskylt - adjektiv

Arbetar dina elever med ordklasser? Vi har sex olika ordklasskyltar att skriva ut i A4-format och sätta upp på väggen. Missa inte de andra skyltarna!
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.