Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Ordbilder - badrummet

Ordbilder som du kan sätta upp hemma, i förskolan, skolan eller fritids för att barnen ska träna på att se ord. Varje ord står med gemener och versaler.
Typsnittet som används i dokumentet ägs av Skolplus AB.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.