Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Mitt bästa sommarminne

Dokumentet består av två sidor. Den ena är en tankekarta med frågor som stöd och den andra sidan består av en ruta för bild och rader för text. Ett sommarminne kan vara vad som helst och behöver inte vara från den här sommaren.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.