Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Mina förväntningar på läsåret

Om du tar emot en klass som möter skolan för första gången läsåret 20/21 passar detta arbetsblad perfekt att använda! Eleverna kan skriva eller rita utifrån förmåga i tankebubblorna. Du kan även utan problem använda arbetsbladet i en klass som fortsätter sin redan påbörjade skolgång.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.