Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Mina förväntningar på läsåret

Om dina elever kommer tillbaka till skolan efter ett sommarlov och är skrivvana kan du med fördel använda detta dokument vid läsårsstarten. Eleverna har mer utrymme att skriva och uttrycka sina förväntningar på läsåret.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.