Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Mall inskolningssamtal - förskoleklass

En enkel mall att använda vid ett inskolnningssamtal i samband med skolstarten i förskoleklass. Du kan skicka hem mallen och be vårdnadshavare fylla i och ta med till samtalet eller ha en tom mall framför dig som stöd för samtalsämnen under samtalet.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.