Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Lycka till i din nya klass

Du kan använda dokumentet när en elev i klassen ska sluta. Det finns plats för eleverna att skriva sitt namn eller sätta ett fingeravtryck med färg som ett minne för eleven. Inkluderar en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.