Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Lärandematris - elev

Lärandematrisen riktar sig till årskurs 1-3 och bygger på bedömningsmatrisen som Lärarhjälpen har tagit fram för ämnet teknik. Pilen visar progressionen av elevernas kunskapsutveckling. En lärandematris är till skillnad från en bedömningsmatris tänkt att användas tillsammans med eleverna för att synliggöra deras lärande och utveckling.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.