Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Klassrumsregler

I ZIP-filen finns ett dokument i PDF-format och ett i Word (redigerbar). I PDF-filen finns 46 olika regler som kan dyka upp som förslag från dina elever. Det är endast exempel som du enkelt kan ändra i Word-dokumentet.
ZiP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.