Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Klassrådsmall inför elevråd

Du kan använda dokumentet när klassen har klassråd inför ett elevråd. Du eller en elev dokumenterar klassrådet på utskrivet dokument som sedan tas med på elevrådet.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.