Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Kartläggning - vad skapar oro?

Kenth Hedevåg skriver i sin bok "När mallen inte stämmer" om en metod för att ta reda på VARFÖR en elev känner oro inför ett moment. Detta dokument utgår från hans metod och är tänkt som stöd vid samtal med en enskild elev. Om exempelvis en elev inte vill delta i idrottsundervisningen kan du ta fram dokumentet för idrott, ändra, lägga till eller ta bort inehåll som du tror kan vara orsaken till elevens oro. Skriv sedan ut dokumentet och en barometer som du hittar här. Sedan läser du ett påstående i taget och låter eleven peka på barometern för hur väl påståendet stämmer eller ej. Resultatet dokumenterar du i dokumentet. När ni förhoppningsvis har kunnat kartlägga vilken del av momentet eleven känner oro inför kan ni tillsammans hitta en lösning. Dokumentet är en ZIP-fil som innehåller redigerbara DOCX-filer.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.