Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Jag börjar på fritidshem

Dokumentet passar perfekt att använda när en elev börjar på fritidshem. Du kan låta eleven fylla i dokumentet eller använda dokumentet i samtal med eleven som ni tillsammans fyller i. Du kan även fylla i arbetsbladet tillsammans med eleven och vårdnadshavare vid ett inskrivningssamtal för att lära känna eleven. På banderollen finns plats för barnets namn.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.