Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Jag behöver hjälp - skylt

Ett stöd för eleverna med hur de ska göra om de behöver hjälp. Grön för att passa år 1.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.