Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Inför elevledda utvecklingssamtal

Det här dokumentet tillhör samma serie som Checklista till elevledda utvecklingssamtal. Eleven kan fylla i dokumentet inför utvecklingssamtalet under skoltid eller hemma. Det ifyllda dokumentet är ett samtalsunderlag att använda under samtalet.

Inkluderar både en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.