Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Hur, var och när lär jag mig bäst?

Umeå universitet har tagit fram ett material för att ta reda på vilken inlärningsstil du har för att underlätta för din studieteknik. Det här materialet utgår från det dokumentet men har några ändrade formuleringar och omfång för att passa grundskolan. Lärarhjälpen har enbart skapat en visuell mall för det innehåll som Umeå universitet har skapat.
Umeå universitet - studieverkstad.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.