Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Hitta någon som... (lära känna)

I samband med skolstarten kan du genomföra den här aktiviten med eleverna. Eleverna går runt i klassrummet och letar efter klasskompisar som passar till varje påstående. Den elev som pasar till påståendet skriver sitt namn på kompisens papper. Eleverna ska försöka få så många olika namn som möjligt. Fokus ligger på att lära känna varandra.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.