Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Formhäfte 2D

Häftet består av två sidor till varje form av följande; cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. På första sidan till varje form bekantar eleverna sig med formens utseende. På den andra sidan tränar de på att skriva formens namn.
Ett av de typsnitt som används i dokumentet ägs av Skolplus AB.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.