Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Föräldrainfo - förskoleklass

Har du ett barn som börjar förskoleklass? Vill du ha information om vad det innebär? Eller är du en lärare som tar emot en förskoleklass och letar efter information som du kan delge vårdnadshavare? Oavsett vilken beskrivning som stämmer för dig får du gärna använda de här dokumenten om du vill. ZIP-filen innehåller två dokument. Ett dokument som beskriver förskoleklassens samtal och ett som beskriver förskoleklassens närvaro och styrdokument.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.