Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Folder förskoleklass

Skriv ut dubbelsidigt från sida 2. Vik så att du får 3 kolumner så att dokumentet bildar en folder. Dokumentet är redigerbart så du kan ändra innehåller för att passa din undervisning och elevgrupp. Foldern är tänkt att skickas hem till vårdnadshavare.
DOCx-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.