Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Födelsedagskort år 3

Ett födelsedagskort för årskurs 3 som följer Lärarhjälpens ämnesintegrerade läsårsteman. I årkurs 3 är det temat samhället och människan.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.