Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Favorit matematik 3B - terminstest

Om du vill se vad eleverna har lärt sig under terminen kan du låta dem göra detta terminstest. Du kan antingen göra testet utöver de test som finns i boken och mitt lärande eller göra testet istället för dem. Uppgifterna är baserade på innehållet i Favorit matematik 3B och har likartade uppgifter.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.