Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Faktatext - jul

I samband med jul passar detta dokument perfekt att använda! Dokumentet består av två sidor, en med faktatexten och en med läsförståelsefrågor till texten. Frågorna består av svarsalternativ och eleverna kryssar en ruta per fråga. För att spara papper skriver du ut sidintervallet 2-3 och skriver ut dubbelsidigt för att få frågorna på baksidan. Inkluderar en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.