Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Exempeltext instruerande text

Dokumentet består av samma text som Lärarhjälpens genreposter till samma textgenre. Varje del av texten är avskild med en streckad linje som du eller eleverna kan klippa. Dokumentet passar perfekt att använda när introducerar en textgenre och vill dela upp texten i de olika delarna. Den isärklippta texten kan ni arbeta med på olika sätt. Ett förslag är att bygga ihop texten igen.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.