Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Egen skolstartsdikt

Med hjälp av det här dokumentet kan eleverna göra en egen skolstartsdikt.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.