Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Dokumentation av elevers läsning - klassnivå

Dokumentet består av två sidor som är skrivbara digitalt. Varje sida har plats för 20 elever men du kan enkelt kopiera och klistra in tabellen på en tredje sida i ditt dokument om du behöver utrymme för fler än 40 elever. Du väljer själv hur du antecknar elevernas läsning. Du kan exempelvis skriva datum då du lyssnat på eleven och uppmärksammat något särskilt kring läsningen. Du kan skriva korta anteckningar i de olika kolumnerna som t.ex. vilka bokstäver eleven blandar ihop under rubriken "förväxlar bokstäver".
DOCX-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.