Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Datum på två sätt

När ni arbetar med att skriva datum på två olika sätt är det här dokumentet perfekt att använda! Du kan med fördel skriva ut dokumentet i färg för att underlätta för eleverna. På raderna längst ner kan eleverna skriva helt egna datum.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.