Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Dansrörelser

Skriv ut korten i färg och laminera för bättre hållbarhet. Sätt på musik och låt eleverna dansa. När som helst under låten signalerar du att de ska titta på dig samtidigt som du håller upp ett av korten. Eleverna ska då dansa med dansrörelser som kan förknippas med kortet. När som helst kan du byta igen och barnen försöker efterlikna den nya dansrörelsen. Ha en härlig stund med eleverna där de får röra på sig och skratta tillsammans!
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.