Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Checklista till elevledda utvecklingssamtal

Vill du och dina elever prova elevledda utvecklingssamtal? Då är det här dokumentet bra att starta med. Dokumentet fungerar som en checklista för eleven och kan användas vid utvecklingssamtal.
Genom att klippa utskriven sida på mitten räcker en utskrift till två elever.

Inför utvecklingssamtalet kan eleven fylla i detta dokument i samma serie inför elevledda utvecklingssamtal.

Inkluderar både en version i färg och en svartvit.
ZIP-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.