Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Bokmärke

Bokmärken som eleverna kan färglägga. Dokumentet finns i två varianter, en med en tom bokhylla och en fylld av böcker. Du kan välja om eleverna ska klippa ut själva bokhyllan och få ett mindre bokmärke eller om bokmärket klipps längs den streckade linjen så att det blir större. Den fyllda bokyllan har en tom ruta med plats för elevens namn.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.