Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Berättelseschema

Ett berättelseschema som fungerar som stöd inför skrivandet av en berättande text. Eleverna skriver stödord eller enkla meningar i de olika fälten för inledning, problem, lösning och avslut. Repet symboliserar den så kallade röda tråden, att alla delar behöver vara sammanhängande.


PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.