Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Bedömningsmatris - lärare

Saknar du kunskapskrav för årskurs 3 i ämnet teknik? I så fall kan denna bedömningsmatris vara ett stöd när du gör din bedömning av elevernas kunskaper. De mål som finns att sträva mot i årskurs 6 finns beskrivna i kolumnen till höger. I kolumnerna till vänster finns Lärarhjälpens nedbrytning av målen så att de passar årskurs 1-3. Pilen visar att progressionen av elevens kunskapsutveckling går mot målen vi strävar mot. Det finns även en lärandematris med förenklad text till eleverna.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.